ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μπορείτε να υποβάλετε την περίληψη της εισήγησής σας σε αρχείο .doc, .docx (όχι .pdf) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Οι περιλήψεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μία σελίδα και πρέπει να αναφέρουν με συντομία τους στόχους καθώς και τα αποτελέσματα ή τα συμπεράσματα της επιστημονικής έρευνας. Οι περιλήψεις πρέπει να περιλαμβάνουν τον τίτλο της εισήγησης, τα ονόματα και τις ιδιότητες των συγγραφέων και έως 5 λέξεις-κλειδιά.

Το πλήρες κείμενο είναι προαιρετικό και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη συγγραφή της περίληψης και του πλήρους κειμένου:

Παρακαλούμε σημειώστε ότι…

  • Η (νέα) προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων είναι η Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
  • Η (νέα) προθεσμία για την υποβολή των πλήρων κειμένων είναι η Δευτέρα 30 Απριλίου 2018
  • Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς πρέπει να εγγραφεί στο συνέδριο προκειμένου να συμπεριληφθεί το κείμενο της εισήγησης στα πρακτικά του συνεδρίου

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου μέσω e-mail στο umlab@uth.gr ή τηλεφωνικά στο 24210 74422, Fax 24210 74380.